Trygg Læring Konferansen 2016

Under ligger det lenker til foredrag som ble holdt i forbindelse med konferansen 2016.

Bærekraftige relasjoner
Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
Peer Mediator Today – Peace Maker Tomorrow
Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn
Gjenopprettende arbeid med minoritetselever
Grenseløs omsorg
Trygg læring på Breivang videregående skole