Om oss

KORT FORTALT

Trygg Læring,

fra barnehage til videregående skole

Trygg Læring er en organisasjon som arbeider for godt psykososialt læringsmiljø og gjenopprettende konfliktarbeid inn mot hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole. Organisasjonen har bakgrunn i Norsk Forum for Skolemegling (NFFS). NFFS har eksistert som nettverk siden 2009, og ble formelt stiftet høsten 2011. Høsten 2013 skiftet NFFS navn til Trygg læring av to grunner. For det første fordi vi har utvidet målgruppen fra kun skole til å omfatte hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole. For det andre fordi fokus i Trygg læring er vel så mye på forebyggende arbeid som på konfliktmegling.

STYRET

gunhild

Avdelingsleder ved Etterstad videregående skole

Gunhild Solem

Styreleder
FullSizeRender[6352]

Daglig leder i Trygg Læring
Spesialpedagog, lektor ved Kuben vgs

Mari Andrine Holen

Styremedlem
Sigrid Houg

Skoleelev
Ansvarlig for Trygg Læring Ung

Sigrid Houg

Styremedlem

Aida Golic

Styremedlem

Siri Hammer

Styremedlem
rånes 550×550

Helle Rånes

Styremedlem
nina wroldsen

Nina Wroldsen

Styremedlem
Bjørn Berntsen

Selvstendig næringsdrivende

Bjørn Arthur Berntsen

Styremedlem

FAGRÅDET

Knut Storberget

Statsforvalter i Innlandet, tidligere justisminister

Kristin Schultz

Leder i Elevorganisasjonen

Inger Haug

Førstelektor og forsker, Høgskolen i Innlandet

Ellen Rykkja Gilbert

Seniorrådgiver beskyttelse, enhet for humanitære verdier og folkerett, Norges Røde Kors.

Ingrid Kristine Hasund

Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, seniorforsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandets sykehus

Ida Hydle

Professor og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), professor II ved Universitetet i Tromsø

Espen Marius Foss

Førsteamanuensis ved avdeling for Helse og velferd, Høgskolen i Østfold

Per Andersen

Seniorkonsulent i Kriminalomsorgsdirektoratet

Bodil Jenssen Houg

Leder for elev-, læring og mobbeombudene i Viken

Knut Petterson

Pensjonist, tidligere dommer i Oslo Tingrett

HVA GJØR VI?

Trygg læring arbeider for å spre kunnskap om gjenopprettende tenkning og praksis (Restorative Justice),

som vi finner i  blant annet konfliktråd, skolemegling og gatemegling. 

Trygg Læring tilbyr veiledning og kurs til nye skoler og barnehager som ønsker å sette i gang med opplæring i gjenopprettende konfliktarbeid. Systemtiltaket omfatter både elever/barnehagebarn, ansatte, foresatte og ledelse.

Visjonen er å bidra til en fredskultur og et trygt, inkluderende fellesskap, der mobbing, vold og rasisme har dårlige vilkår.

Trygg Læring er medlem av nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon, SoCentral, som har sine kontorlokaler på Sentralen i Oslo.

Les mer om hva vi tilbyr av kurs og konferanser