Oversikt over masteroppgaver

Tema: Trygg læring/ skolemegling/elevmegling

Gilje, S. (2017)

Hvordan kan Trygg Læring bli et redskap for skolens kollektive utvikling av eget læringsmiljø?

Masteroppgave i skoleledelse, NTNU

Halstensen, S. (2016)

Dialogsirkelen og innagerende atferd. En kvalitativ undersøkelse av læreres erfaring med dialogverksted som verktøy for å fremme gode relasjoner.

Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Karlsen, C.R. (2016)

Stille elever i dialog. Hvilke erfaringer har elever som viser innagerende atferd med deltakelse som verktøy for å fremme gode relasjoner.

Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Meringdal, H.I. (2014)

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Masteroppgave i skoleledelse, NTNU

Bjørnstad, J. (2012)

Blant ulver og sjiraffer i den videregående skolen.

Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Tromsø