Litteraturliste

Follestad, B. og Wroldsen, N. (2017)

Sirkel – en metode for relasjonsarbeid og godt læringsmiljø

Fagbokforlaget

Farstad, C. og Odden, K. (2015)

Konfliktarbeid i skolen. Med gjenopprettende tilnærming.

Oslo: Gyldendal Akademisk

Dale, G. (2006)

Fra konflikt til samarbeid. Grunnbok i konfliktarbeid med ungdom.

Cappelen Akademisk Forlag

Alberti – Espenes, J., Houg, B.J. og Teisberg, K.A. (2015)

En for alle. Hvordan håndtere konflikt, krenkelse og mobbing i skolen.

Cappelen Damm akademisk

Zehr, H. (2002)

The little book of restorative justice.

Intercourse, Pa.: Good Books

Hopkins, B. (2004)

Just Schools: A Whole School Approach to Restorative Justice.

London: Jessica Kingsley Publishers

Hopkins, B. og Evans, I.M.(2013)

The school leader`s guide to  restorative school discipline.

Routledge

Storberget, K. (2012)

Det er dine øyne jeg ser.

Oslo: Aschehoug

Christie, N. (1977)

Konflikt som eiendom.

Oslo

Christie, N. (2004)

En passende mengde kriminalitet.

Oslo: Universitetsforlaget