Trygg Læring Ungs Elevmeglersamling 2021

Ella og Sigrid fra Trygg Læring Ung har hatt hovedansvaret for de to elevmeglersamlingene; en for mellomtrinnet og en for videregående.  Rundt 110 elever har vært med.  Dette er ung til ung i praksis!

 

Det ble en spennende og lærerik workshop fylt med elevmeglingsøvelser fra de flinke deltakerne både fra mellomtrinnet og videregående skole.  De la ned stor innsats i deling av erfaringer, øvelser og aktiviteter.

 

På mellomtrinnet ble også FN-dagen markert og feiret. Gruppene tegnet og beskrev dessuten hva en god elevmegler er.

 

På samlingen for videregående skole ble det besøk og et lite foredrag fra forebyggende politi om dialog og konflikthåndtering, samt gruppearbeid om konflikttreet.  Avslutningsvis skrev gruppene (som var sammensatt fra ulike skoler) ned erfaringer og laget et forslag til de respektive rektorene (og elevråd) om hvordan skolen kan jobbe med konflikter, og hvorfor det er viktig med konfliktkunnskap.

 

Det er inspirerende å se at elever hjelper hverandre med å forebygge og håndtere konflikter – med gode verktøy som blant annet dialogsirkel og sjiraffspråk.  Ekstra gøy at nye skoler kommer til og vil lære mer om gjenopprettende pedagogikk!