Kjerstin Owren – Fellesskapsorientert praksis, «å skape laget gjennom faget»

Kjerstin er Oslos første mobbeombud, og har bakgrunn som lærer og skoleleder. Hun har skrevet tre kapitler i boka «Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv» og vil vektlegge profesjonsfellesskapets rolle for å skape tilhørighet og trygghet for barn og unge i sitt innlegg.