Kathrine Brag – Erfaringer fra praksisfeltet

Kathrine Brag er kontaktlærer ved Disen skole i Oslo og innledet om erfaringer fra praksisfeltet på nettverkssamlingen.