Jorun Sandsmark – «Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv»

Jorun Sandsmark er en av innlederne på samlingen og vil i sitt innlegg ta utgangspunkt i boka «Mobbing i et fellesskapsperspektiv», der hun har vært redaktør.  Jorun er spesialrådgiver i KS og arbeider med skolespørsmål, inkludert skolemiljø.