Ida Hydle – «Motstand mot sirkelarbeid – noen refleksjoner»

Ida er lege og sosialantropolog og er forsker i begge fagfelt. Hun er tidligere professor, men likevel i arbeid på OsloMet/NOVA og UiT/Institutt for barnevern og sosialt arbeid. Hun publiserer og veileder innen bl.a. temaene sirkelbasert kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid på tvers.