Konfliktarbeid i praksis (kurs for ansatte i Osloskolen) 2022-2023  – Del IV,  7. februar 2023

Så rundet vi også her sjette og siste dag i «Konfliktarbeid i praksis», seksdagerskurset som har vært et tilbud for ansatte i Osloskolen. En fantastisk fin gjeng har deltatt siden juni i fjor, og vil nå gi nye spirer til økt forståelse for fellesskapende pedagogikk. Visjonen er å bidra til en fredskultur og et trygt, inkluderende fellesskap, der mobbing, vold, rasisme og utestenging har dårlige vilkår.

 

Ekstra stor takk til de flotte elevmeglerne (og TL Ung-instruktørene) fra Bjørnholt videregående skole i Oslo. De ga oss en presentasjon og workshop som ALLE skoleansatte skulle fått ta del i!

Takk også til Sekretariatet for Konfliktrådet og kriminalitetsforebyggende midler som bidro til å muliggjøre kurset.