Konfliktarbeid i praksis (kurs for ansatte i Osloskolen) 2022-2023  – Del III,  28.-29. november 2022

Del 3 av dette seksdagerskurset hadde hovedvekt på konflikthåndtering og tredjepartsrollen og meglers rolle i gjenopprettendeprosesser. Deltakerne fikk bl.a. trening i meklingsprosessen og for-/etterarbeid knyttet til en konflikt. Gunnar satte blikket på Trygg Læring som fagfornyelse; mekling som medborgerskap, konflikt som ressurs og læreplan som utfordring.
Gjesteinstruktører:   Espen Marius Foss fra Høgskolen i Østfold og Gunnar Grut fra NTNU