Konfliktarbeid i praksis – Dell III

Espen Marius Foss fra Høgskolen i Østfold ga oss et utdypende innlegg om Sjiraffspråket (Marshall Rosenberg). Deltakerne fikk bedre kjennskap til hva konfliktdempende kommunikasjon er, og hvordan den brukes i gjenopprettende konfliktarbeid.
I tillegg snakket Mari Andrine Holen om «A Whole School Approach», og hvordan Trygg Læring kan brukes på alle nivåer og områder i skolen.
Dagen ble avsluttet med presentasjon av deltakernes prosjektskisser. Det var med stor entusiasme disse ble presentert og delt – til inspirasjon og læring for alle!
Lykke til med gjennomføring av gjenopprettende pedagogikk/Trygg Læring på deres skoler og arbeidssted! Vi gleder oss til å følge dere.