Konfliktarbeid i praksis – Del II

I løpet av disse to dagene fikk vi besøk av Bodil Jenssen Houg fra Ombudet for barn og unge i Viken, Peder Knudsen fra Konfliktrådet og Kristin Arnsjø Bakken fra Disen skole.  Hovedfokuset på kursets del II var konflikthåndtering og tredjepartsrollen, meglers rolle i gjenopprettende prosesser. Deltakerne fikk også kjennskap til stormøtemetodikk og arbeid med gruppekonflikter, samt mekanismer og kulturarbeid og hvordan metodikken har betydning i dette arbeidet. Ellers ble Disen skole i Oslo presentert og brukt som eksempel på hvordan et slikt arbeid helt konkret kan se ut, som et bærekraftig systemtiltak.

 

Sentralt i alt er de tre gjenopprettende spørsmålene, sjiraffspråk/ikkevoldskommunikasjon og dialogsirkel.  Dagene var preget av variasjon mellom teori, praksis og erfaringsdeling.

 

Kursets tredje og siste del finner sted i januar 2022. Frem til da vil deltakerne jobbe med en prosjektskisse for hvordan tenkningen og metodikken kan implementeres på deres respektive arbeidssted.