Konfliktarbeid i praksis 2022-2023 (nasjonalt kurs) – Del III

«Konfliktarbeid i praksis» 2022-2023 (nasjonalt kurs) er vel gjennomført!

Den tredje og siste delen av kurset vektla hvordan det vi har jobbet med på del 1 og del 2 kan brukes på alle nivåer og områder i skolen – «A Whole School approach»; forankring i skoleledelsen, skolemiljø, elevdemokrati m.m. Vi så på hvordan hovedmodellene som er blitt presentert henger sammen og reflekterte rundt disse gjennom å trekke inn erfaringer deltakerne har gjort seg i perioden.

Takk til alle deltakerne og deres erfaringsdeling, og ikke minst til vår gjesteinstruktør Nina Wroldsen.

Vi fikk også besøk av flotte elevemeglere fra Bjørnholt videregående skole. Elevmeglene fortalte om rekruttering, erfaringer og utfordringer på skolen. I tillegg fikk vi tips om leker og øvelser elevene er glad i!

Vi ønsker lykke til med gjenopprettende pedagogikk/Trygg Læring på deres skoler og arbeidsplasser! Vi gleder oss til å følge dere!