Konfliktarbeid i praksis 2022-2023 (nasjonalt kurs) – Del II

Del 2 av dette seksdagerskurset hadde hovedvekt på konflikthåndtering og tredjepartsrollen, meglers rolle i gjenopprettende prosesser. Deltakerne fikk trening i meklingsprosessen/gjenopprettende samtaler som inkluderer individuelle samtaler med parter, meklingssamtalen og for-/etterarbeid knyttet til en konflikt. Deltakerne fikk også kjennskap til stormøtemetodikk og arbeid med gruppekonflikter.
Dag 2 fikk vi besøk av Kristin Arnsjø Bakken fra Disen skole i Oslo. Hun delte gode eksempler på hvordan fellesskapende pedagogikk og gjenopprettende praksis kan gjennomføres i praksis, på en skole.