Konfliktarbeid i praksis 2022-2023 (nasjonalt kurs) – Del 1

Første del av Trygg Lærings nasjonale seksdagerskurs «Konfliktarbeid i praksis» vel gjennomført! 

 

Det ble to innholdsrike dager med en flott gjeng deltakere representert fra hele landet – fra Tromsø i nord til Agder i sør! 

 

Gunhild Solem og Mari Andrine Holen ga deltakerne en innføring i teoretisk grunnlag og praktiske verktøy for å jobbe med elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, bygge og vedlikeholde gode relasjoner til og mellom elevene, samt drive forebyggende konfliktarbeid. 

 

Dag 2 fikk vi gledelig besøk av vår gjesteforeleser Bodil J. Houg (leder for Ombudet for barn og unge i Viken). «God vilje er ikke nok!» Hun inviterte oss inn i svært relevante og opplysende tema rundt Opplæringsloven, Barnekonvensjonen og våre egne holdninger og vilje.