Kurs

PÅGÅENDE OG KOMMENDE KURS OG KONFERANSER

Trygg læring har fra høsten 2014 tilbudt kurs i metode for relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering til skoler og barnehager flere steder i landet.

Kursholderne har lang erfaring fra blant annet Konfliktrådet, SkolemeglingOslo, Norsk Forum for skolemegling og Mot i brystet, samt annen kursvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Flere av kursholderne har også holdt gjesteforelesninger om tematikken ved høgskoler og universiteter flere steder i Norge.

ARRANGEMENTER:

Konfliktarbeid i praksis – med gjenopprettende tilnærming – Del III – 10.februar 2022

GJENNOMFØRTE KURS OG ARRANGEMENTER:

Konfliktarbeid i praksis – med gjenopprettende tilnærming – Del II – 11. og 12. november 2021
Østlandsk lærerstevne 2021 – 05. og 06. november 2021
Elevmeglersamling 2021 – 25. og 29. oktober 2021
Kursinstruktørsamling – 23. oktober 2021