Kurs

PÅGÅENDE OG KOMMENDE KURS OG KONFERANSER

Trygg læring har fra høsten 2014 tilbudt kurs i metode for relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering til skoler og barnehager flere steder i landet.

Kursholderne har lang erfaring fra blant annet Konfliktrådet, SkolemeglingOslo, Norsk Forum for skolemegling og Mot i brystet, samt annen kursvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Flere av kursholderne har også holdt gjesteforelesninger om tematikken ved høgskoler og universiteter flere steder i Norge.

ARRANGEMENTER:

GJENNOMFØRTE KURS OG ARRANGEMENTER:

Konfliktarbeid i praksis (kurs for ansatte i Osloskolen) 2022-2023  – Del IV,  7. februar 2023
Konfliktarbeid i praksis (nasjonaltkurs) 2022-2023  – Del III,  26.-27. januar 2023
Konfliktarbeid i praksis (kurs for ansatte i Osloskolen) 2022-2023  – Del III,  28.-29. november 2022
Konfliktarbeid i skolen – Trygg Læring kurs i Stavanger, 11. november 2022
Konfliktarbeid i praksis (nasjonalt kurs) 2022-2023  – Del II, 7. – 8. november 2022
Konfliktarbeid i praksis (nasjonalt kurs) 2022-2023  – Del 1, 12. – 13. september 2022
Konfliktarbeid i praksis (kurs for ansatte i Osloskolen) 2022-2023  – Del II,  28.-29. september 2022
Konfliktarbeid i praksis (kurs for ansatte i Osloskolen) 2022-2023  – Del I,  10. juni 2022
Trygg Læring Ung lederkurs til aktivitetsledere – 14, 23, 30.mars 2022
Nasjonal nettverkssamling 2022: «Vi må øve på å være sammen!» – Barn og unge etter pandemien – 23.mars 2022
Trygg Læring årsmøte 2022 – 23.mars 2022
Konfliktarbeid i praksis – med gjenopprettende tilnærming – Del III – 10. februar 2022
Konfliktarbeid i praksis – med gjenopprettende tilnærming – Del II – 11. og 12. november 2021
Østlandsk lærerstevne 2021 – 05. og 06. november 2021
Elevmeglersamling 2021 – 25. og 29. oktober 2021
Kursinstruktørsamling – 23. oktober 2021