Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn

av Magne Dypedahl, Høgskolen i Sørøst-Norge