Japan ser mot Norge og Trygg Læring

Nina Wroldsen fra Trygg Læring var en av hovedinnlederne på en internasjonal digital dialogkonferanse med Japan, 7. januar 2023 med tittelen: «Let’s use Restorative Circles in School’».
Arrangør var Saitama Prefectural University, Department of Social Work and Child Science i Saitama, Tokyo.
Konferansen ville belyse bruk av dialogsirkel som systematisk tilnærming i å skape trygge og inkluderende læringsmiljø i skolen med deltakere fra en rekke fagmiljøer og profesjoner, deriblant utdanningssektoren og justissektoren.

Trygg Læring var også representert med innslag fra elevmegler og sosiallærer fra henholdsvis Bjørnholt videregående skole og ved Disen skole, og ved avdelingsleder Gunhild Solem ved Etterstad videregående skole og Sigrid Houg fra Trygg Læring Ung.