Høyskole

Skrivestipend

Trygg Læring inviterer masterstudenter som velger å belyse problemstillinger knyttet til Trygg Lærings aktiviteter i sin masteroppgave, til å søke skrivestipend.

Les utlysningsteksten her.

Konflikthåndtering som kunnskapsløft for skoleledere