Grenseløs omsorg

av Svein Mollekleiv, Norges Røde Kors