Fra konferansen ‘Justice Beyond Borders’, Sassari, Sardinia, Italia

Konferansen Justice Beyond Borders’ 23.6.-25.6.2022 ble holdt i den vakre byen Sassari på Sardinia i Italia. Konferansen arrangeres av ‘European Forum for Restorative Justice’ og er et møtested for alle som jobber innenfor feltet Restorative Justice / Restorative Practices i verden. Tankesettet og praksisen Restorative Justice seiler i medvind og blant de 350 deltakerne fra 41 land fra fem verdensdeler var også Trygg Læring og Konfliktrådet. Trygg Læring sitter i arbeidsgruppen for skoler og deltok i workshop om bruk av Restorative Justice i skolen. Deltakerne fra konfliktrådene, justis og forskning i Norden og Baltikum ble enige om å blåse liv i en uformell nettverksgruppe for utveksling av erfaringer innen fagfeltet.

 

 

 

 

 

 

 

Det var særdeles hyggelig for Norge at Siri Kemèny fra Konfliktrådet fikk Europeisk forums ærespris for sin mangeårige innsats for organisasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italias justisminister Marta Cartabia deltok på konferansen og Pave Francis sendte også sin hilsen.

 

‘We are at the beginning of a new era in the history of the idea of justice’,

Marta Cartabia, Italias Justisminister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominic Barter, Brasil, kjent utøver og mekler var instruktør på før-konferansen. Dominic Barters arbeid er internasjonalt anerkjent og støttes av bl a FN.

Du finner mer informasjon om Dominics arbeid her, Restorative Circles.

 

‘Conflict is not our problem but our source matter – we seek to have it flower.
We want to find out why conflicts become painful, what are the feelings seeking to say.
We seek to create the conditions to respond to painful conflicts with creative solutions’  
Dominic Barter

 

 

Du kan lese mer om konferansen her.