Author: Anita

Trygg Læring inviterer til todagers kurs "Konfliktarbeid i praksis" 16.-17. november 2017 Trygg Læring - en metode for arbeid med relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering   Tid: Torsdag 16. november og fredag 17. november klokken 09:00 - 15:00 begge dager Sted: Stavanger Røde Kors, Thiisabakken 3, 4010 Stavanger   Målgruppe: Lærere, rådgivere, miljøarbeidere,...

Trygg Læring inviterer til todagers kurs "Konfliktarbeid i praksis" November 2017 Trygg Læring - en metode for arbeid med relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering   Tid: 20. og 21.november 2017 kl 09:00 - 15:00 begge dager Sted: Boligmappa Arena Larvik, Hoffsgate 6, 3262 Larvik   Målgruppe: Lærere, rådgivere, miljøarbeidere, helsesøstre og skoleledere i...

Trygg Læring inviterer til todagers kurs "Konfliktarbeid i praksis" 27.-28. september 2017 Trygg Læring - en metode for arbeid med relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering   Tid: Onsdag  27. september og torsdag 28. september klokken 09:00 - 15:00 begge dager Sted: Skjeberg Rådhus, Rådhusveien 13, 1739 Borgenhaugen   Målgruppe: Lærere, rådgivere, miljøarbeidere, helsesøstre og skoleledere...