Kurs i Vestfold 20. og 21.november 2017

Trygg Læring inviterer til todagers kurs “Konfliktarbeid i praksis”

November 2017

Trygg Læring – en metode for arbeid med relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering

 

Tid: 20. og 21.november 2017 kl 09:00 – 15:00 begge dager

Sted: Boligmappa Arena Larvik, Hoffsgate 6, 3262 Larvik

 

Målgruppe:

Lærere, rådgivere, miljøarbeidere, helsesøstre og skoleledere i grunnskolen og videregående skole.

Om kurset:

Kurset gir en innføring i arbeid med å forebygge mobbing, utestenging, vold og rasisme. Deltakerne får et teoretisk og praktisk grunnlag for å bygge, vedlikeholde og gjenopprette relasjoner i hverdagen, både relasjoner elever imellom og mellom elever og voksne. Opplæringen styrker grunnlaget for arbeid med sosial og emosjonell kompetanse, samt et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Kurset tar for seg følgende hovedtema:

Verkstedmetodikk og veilederrollen i verksted, konfliktdempende kommunikasjon, megling og gjenopprettende konfliktarbeid. Gjennom praktiske øvelser legges det opp til høy grad av aktiv deltakelse, erfaringsdeling og felles refleksjon.

 

Påmelding: Pr mail til laurits.lundgaard@bjertnes.vgs.no innen 10.november. Vær rask, kun 25 plasser!

Kurset er støttet av Helsedirektoratet.

Ingen kursavgift. Det blir servert lunsj.