Kurs i Rogaland 16.-17. november 2017

Trygg Læring inviterer til todagers kurs “Konfliktarbeid i praksis”

16.-17. november 2017

Trygg Læring – en metode for arbeid med relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering

 

Tid: Torsdag 16. november og fredag 17. november klokken 09:00 – 15:00 begge dager

Sted: Stavanger Røde Kors, Thiisabakken 3, 4010 Stavanger

 

Målgruppe:

Lærere, rådgivere, miljøarbeidere, helsesøstre og skoleledere i grunnskolen og videregående skole.

Om kurset:

Kurset gir en innføring i arbeid med å forebygge mobbing, utestenging, vold og rasisme. Deltakerne får et teoretisk og praktisk grunnlag for å bygge, vedlikeholde og gjenopprette relasjoner i hverdagen, både relasjoner elever imellom og mellom elever og voksne. Opplæringen styrker grunnlaget for arbeid med sosial og emosjonell kompetanse, samt et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Kurset tar for seg følgende hovedtema:

Verkstedmetodikk og veilederrollen i verksted, konfliktdempende kommunikasjon, megling og gjenopprettende konfliktarbeid. Gjennom praktiske øvelser legges det opp til høy grad av aktiv deltakelse, erfaringsdeling og felles refleksjon.

Kursansvarlige:

Gunhild Solem, mobbeombud i Rogaland fylkeskommune

Sissel Riis, kontaktlærer på Jåttå vgs og konfliktrådsmegler

Konfliktrådet i Rogaland vil bidra på dag 2 når hovedfokus er på gjenopprettende konflikthåndtering/megling.

Påmelding innen 1.november 2017 til gunhild.solem@rogfk.no.Vær rask, kun 25 plasser!

Kurset er støttet av Helsedirektoratet.

Ingen kursavgift. Det blir servert lunsj.