Kurs i Østfold 27.-28. september

Trygg Læring inviterer til todagers kurs “Konfliktarbeid i praksis”

27.-28. september 2017

Trygg Læring – en metode for arbeid med relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering

 

Tid: Onsdag  27. september og torsdag 28. september klokken 09:00 – 15:00 begge dager

Sted: Skjeberg Rådhus, Rådhusveien 13, 1739 Borgenhaugen

 

Målgruppe:

Lærere, rådgivere, miljøarbeidere, helsesøstre og skoleledere i grunnskolen og videregående skole.

Om kurset:

Kurset gir en innføring i arbeid med å forebygge mobbing, utestenging, vold og rasisme. Deltakerne får et teoretisk og praktisk grunnlag for å bygge, vedlikeholde og gjenopprette relasjoner i hverdagen, både relasjoner elever imellom og mellom elever og voksne. Opplæringen styrker grunnlaget for arbeid med sosial og emosjonell kompetanse, samt et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Kurset tar for seg følgende hovedtema:

Verkstedmetodikk og veilederrollen i verksted, konfliktdempende kommunikasjon, megling og gjenopprettende konfliktarbeid. Gjennom praktiske øvelser legges det opp til høy grad av aktiv deltakelse, erfaringsdeling og felles refleksjon.

Kursansvarlige:

Laurits Lundgaar

Tov Telle

 

 

Påmelding innen 17. september til laurits.lundgaard@bjertnes.vgs.no Vær rask, kun 25 plasser!

Kurset er støttet av Helsedirektoratet.

Ingen kursavgift. Det blir servert lunsj.