Om oss

KORT FORTALT

Trygg Læring,

fra barnehage til videregående skole

Trygg Læring er en organisasjon som arbeider for godt psykososialt læringsmiljø og gjenopprettende konfliktarbeid inn mot hele utdanningsløpet, fra barnehage til videregående skole. Organisasjonen har bakgrunn i Norsk Forum for Skolemegling (NFFS). NFFS har eksistert som nettverk siden 2009, og ble formelt stiftet høsten 2011. Høsten 2013 skiftet NFFS navn til Trygg læring av to grunner. For det første fordi vi har utvidet målgruppen fra kun skole til å omfatte hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole. For det andre fordi fokus i Trygg læring er vel så mye på forebyggende arbeid som på konfliktmegling.

STYRET

gunhild

Mobbeombud i Rogaland
Kursinstruktør i Trygg Læring

Gunhild Solem

Styreleder
Tov-hjemmeside-687×1024

Megler i Konfliktrådet
Miljøarbeider
Kursinstruktør i Trygg Læring

Tov Telle

Styremedlem
beritfoto

Konfliktmekler og tidligere meklingskoordinator ved Kuben videregående skole
Kursinstruktør i Trygg Læring

Berit Follestad

Styremedlem

Kristin Arnsjø Bakken

Styremedlem
Laurits

Barnevernspedagog. Miljøarbeider Bjertnes videregående skole. Instruktør for ungdom i Røde Kors Gatemeglingen og Trygg Læring

Laurits Lundgaard

Styremedlem
FullSizeRender[6352]

Spesialpedagog og rådgiver i videregående skole
Organisasjonssekretær og kursinstruktør i Trygg Læring

Mari Andrine Holen

Styremedlem

FAGRÅDET

Knut Storberget

Stortingsrepresentant, tidl. Justisminister

Agathe Waage

Leder, Elevorganisasjonen

Inger Haug

Førstelektor og forsker, Høgskolen i Hedmark

Ellen Gilbert

Seniorrådgiver, Gatemegling, Røde Kors

Ingrid Kristine Hasund

førsteamanuensis Universitetet i Agder, seniorforsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandets sykehus

Ida Hydle

Professor og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), professor II ved Universitetet i Tromsø

Espen Marius Foss

Førsteamanuensis ved avdeling for Helse og velferd, Høgskolen i Østfold

Per Andersen

Seniorkonsulent i Kriminalomsorgsdirektoratet

Bodil Jenssen Houg

Mobbeombud i Buskerud

Knut Petterson

Dommer i Oslo Tingrett

HVA GJØR VI?

Trygg læring arbeider for å spre kunnskap om gjenopprettende tenkning og praksis (Restorative Justice),

som vi finner i  blant annet konfliktråd, skolemegling og gatemegling. 

Trygg Læring tilbyr veiledning og kurs til nye skoler og barnehager som ønsker å sette i gang med opplæring i gjenopprettende konfliktarbeid. Systemtiltaket omfatter både elever/barnehagebarn, ansatte, foresatte og ledelse.

Visjonen er å bidra til en fredskultur og et trygt, inkluderende fellesskap, der mobbing, vold og rasisme har dårlige vilkår.

Les mer om hva vi tilbyr av kurs og konferanser