Kurs

Pågående og kommende kurs og konferanser

Trygg læring har fra høsten 2014 tilbudt kurs i metode for relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering til skoler og barnehager flere steder i landet.

Kursholderne har lang erfaring fra blant annet Konfliktrådet, SkolemeglingOslo, Norsk Forum for skolemegling og Mot i brystet, samt annen kursvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Flere av kursholderne har også holdt gjesteforelesninger om tematikken ved høgskoler og universiteter flere steder i Norge.

NETTVERKSSAMLING 2019

31.januar 2019 kl 10.00 – 16:00 arrangeres Trygg Læring nasjonal nettverkssamling på Sentralen i Oslo (Øvre Slottsgate 3).

Hvordan kan Trygg Læring bidra til spredning av gjenopprettende praksiser, dialogsirkel og elevmegling?

 Vi ser på hvordan Trygg Læring kan brukes i arbeidet med de nye tverrfaglige temaene

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling

Det blir erfaringsutveksling og innlegg fra hele praksisfeltet:

Barnetrinn, ungdomstrinn, videregående skole og forskningen.

Mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren innleder dagen:

«Hvis du ikke er en del av løsningen, så er du en del av problemet»

For mer info og påmelding, mail til mari@trygglaring.no

KURS I NORDLAND

Trygg Læring inviterer til 2 dagers kurset «Konfliktarbeid i praksis» i Bodø 28.2 – 1.3 2019, kl 09:30 – 15:30 begge dager

For info og påmelding, mail til gunhild@trygglaring.no

KURS I TRØNDELAG

Trygg Læring inviterer til 2 dagers kurset «Konfliktarbeid i praksis» i Stjørdal, Trøndelag i løpet av våren 2019. Mere info kommer!