Kurs

Pågående og kommende kurs og konferanser

Trygg læring har fra høsten 2014 tilbudt kurs i metode for relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering til skoler og barnehager flere steder i landet.

Kursholderne har lang erfaring fra blant annet Konfliktrådet, SkolemeglingOslo, Norsk Forum for skolemegling og Mot i brystet, samt annen kursvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Flere av kursholderne har også holdt gjesteforelesninger om tematikken ved høgskoler og universiteter flere steder i Norge.

 

 

 

KURS I ØSTFOLD

Trygg Læring holder kurs for elevrådstillitsvalgte ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad 4.september 2018.

 

KURS I ROGALAND

 Trygg Læring, i samarbeid med Mobbeombudet i Rogaland, holder kurs for Helse- og oppvekstavdelingen ved Bergeland videregående skole 7.september 2018.

 

Trygg Læring  holder kurs på fagdag for Helse- og oppvekstavdelingen ved Jåttå videregående skole 13.november 2018.

 

 

 

KURS I AGDER

Trygg Læring inviterer til 2 dagers kurset «Konfliktarbeid i praksis» i Kristiansand 25. og 26.oktober 2018, kl. 9-15 begge dager (Kvadraturen skolesenter).

For info og påmelding, mail til berit@trygglaring.no

 

 

KURS I OPPLAND

Trygg Læring inviterer til 2 dagers kurset «Konfliktarbeid i praksis» 8. og 9.november 2018, kl 09:30 – 15:30 begge dager (Nansenskolen, Lillehammer).

For info og påmelding, mail til berit@trygglaring.no