Kurs

Pågående og kommende kurs og konferanser

Trygg læring har fra høsten 2014 tilbudt kurs i metode for relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering til skoler og barnehager flere steder i landet.

Kursholderne har lang erfaring fra blant annet Konfliktrådet, SkolemeglingOslo, Norsk Forum for skolemegling og Mot i brystet, samt annen kursvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Flere av kursholderne har også holdt gjesteforelesninger om tematikken ved høgskoler og universiteter flere steder i Norge.

KURS I OSLO

«Konfliktarbeid i praksis»

Trygg Læring inviterer til dagskurs 13.juni 2019.

Tid: 09:00 – 15:00

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Om kurset: «Konfliktarbeid i praksis» gir et teoretisk grunnlag og praktiske verktøy for å bygge, vedlikeholde og reparere relasjoner til – og mellom elever.
Kurset tar opp følgende temaer:
 Sosiale ferdigheter og livsmestring
 Organisering og bruk av dialogsirkel
 Konfliktanalyse, konfliktdempende kommunikasjon
 Hjem- skole samarbeid i §9a-saker
 Konflikthåndtering med fokus på megling
Kurset legger opp til høy grad av aktiv deltakelse, erfaringsdeling og felles refleksjon.
Mål for kurset: Bidra til ny innsikt for å styrke skolens grunnlag for et trygt og inkluderende læringsmiljø – og god håndtering av konflikter og saker som oppstår.
Målgruppe: Alle som jobber med barn og unge i skolen.
Kursansvarlige:
Kristin Arnsjø Bakken, sosiallærer på Disen skole
Mari Andrine Holen, spesialpedagog
Kursavgift kr 500,-
Betaling til kto. nr.1503 28 36191 og påmelding pr. mail til mari@trygglaring.no innen 1.juni 2019
Vær rask, kun 25 plasser!
Lunsj serveres (Sentralen Mat)

Dagskurs «Elevmegling»

Trygg Læring inviterer til dagskurs i elevmegling 14.juni 2019.

Tid: 09:00 – 15:00

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Om kurset: Dagskurset i elevmegling gir en teoretisk begrunnelse for- og innføring i – bruk av elevmegling med vekt på å bygge, vedlikeholde og reparere relasjoner til – og mellom elever gjennom forebyggende aktiviteter og megling.
Kurset tar opp følgende temaer:
 Sosiale ferdigheter, elevmedvirkning og livsmestring
 Hva er elevmegling?
 Hvordan starte opp med elevmegling? System, årshjul, hvordan velge ut elevmeglere, opplæring
 Elevmeglernes ulike oppgaver som barfotmegling/uformell megling, megling som miljøskapende ressurser i skolehverdagen.
Kurset legger opp til høy grad av aktiv deltakelse, erfaringsdeling og felles refleksjon.
Mål for kurset: Bidra til ny innsikt for å styrke skolens grunnlag for et trygt og inkluderende læringsmiljø – med elevmegling i fokus.
Målgruppe: Alle som har elevmegling på sine skoler eller som ønsker å innføre det.
Kursansvarlige:
Kristin Arnsjø Bakken, sosiallærer på Disen skole
Berit Follestad, konfliktmekler

Kursavgift kr 500,-
Betaling til kto. nr.1503 28 36191 og påmelding pr. mail til mari@trygglaring.no innen 1.juni 2019
Vær rask, kun 25 plasser!
Lunsj serveres (Sentralen Mat)

Kursene er støttet av Helsedirektoratet.