Kurs

PÅGÅENDE OG KOMMENDE KURS OG KONFERANSER

Trygg læring har fra høsten 2014 tilbudt kurs i metode for relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering til skoler og barnehager flere steder i landet.

Kursholderne har lang erfaring fra blant annet Konfliktrådet, SkolemeglingOslo, Norsk Forum for skolemegling og Mot i brystet, samt annen kursvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Flere av kursholderne har også holdt gjesteforelesninger om tematikken ved høgskoler og universiteter flere steder i Norge.

ARRANGEMENT I OSLO:

NASJONAL ELEVMEGLERSAMLING

Trygg Læring inviterer til nasjonal elevmeglersamling på Sentralen (Øvre Slottsgate 3, Oslo)  21.oktober 2019 (kl. 10:00 – 15:00).

 

«Elever kan selv»

 

Far, filosof og forsker Henrik Syse åpner dagen og mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren, kommer med sine tanker, men mellom de to innslagene er elevenes stemme og aktivitet i fokus. Meglergrupper fra en del skoler, blant annet Disen skole og Bjørnholt vgs, presenterer hvordan de jobber og tilrettelegger aktiviteter på skolen sin. Dagen er samtidig en markering av FN’s 30 års jubileum for Barnekonvensjonen.

I Oslo deltar rundt 30 skoler i elevmeglermeglernettverk og Utdanningsetaten inviterer årlig alle Osloskolene til 6 dagers grunnopplæring i «Konfliktarbeid i praksis» i samarbeid med Trygg Læring.

Hvorfor er elevmegling så bra?
Kom på arrangementet, da vel, og møt hovedpersonene: Elevmeglerne som kan gi noen skikkelig gode svar!

Samlingen er støttet av midler mottatt fra Helsedirektoratet.

 

Ingen påmeldingsavgift.

For info og påmelding: mari@trygglaring.no

Lunsj serveres (Sentralen Mat)

 

Arrangementet er støttet med midler fra Helsedirektoratet