Kurs

Pågående og kommende kurs og konferanser

Trygg læring har fra høsten 2014 tilbudt kurs i metode for relasjonsbygging og gjenopprettende konflikthåndtering til skoler og barnehager flere steder i landet.

Kursholderne har lang erfaring fra blant annet Konfliktrådet, SkolemeglingOslo, Norsk Forum for skolemegling og Mot i brystet, samt annen kursvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Flere av kursholderne har også holdt gjesteforelesninger om tematikken ved høgskoler og universiteter flere steder i Norge.

KURS I NORDLAND

Trygg Læring inviterer til 2 dagers kurset «Konfliktarbeid i praksis» i Bodø 28.2 – 1.3 2019, kl 09:30 – 15:30 begge dager.

Sted: Nordland Kultursenter, Gamle Riksvei 53, 8008 Bodø

For info og påmelding, mail til gunhild@trygglaring.no

Kurset er støttet av Helsedirektoratet.

KURS I TRØNDELAG

Trygg Læring inviterer til dagskurset «Konfliktarbeid i praksis» 28.mars 2019 kl 10:00 – 17:00.

Sted: Quality Airport Hotel Værnes

For info og påmelding: mail til gunhild@trygglaring.no

Kurset arrangeres i samarbeid med elev- og lærlingombudet og mobbeombudet i Trøndelag.

Kurset er støttet av Helsedirektoratet.